Jak hrát Dobble

Pekelná věž (Dobble Mini-hra 1)
Každému hráči rozdejte jednu kartu obrázkem dolů. Zbylé karty umístěte v balíčku obrázkem nahoru doprostřed stolu. Na daný signál hráči otočí své karty. Hráč, který první pojmenuje shodný symbol na své kartě a na kartě v balíčku, si kartu z balíčku vezme. Hra pokračuje dál s nově odkrytou kartou v balíčku. Cílem hry je získat co nejvíce karet z balíčku. Hra končí, když je balíček dobrán.

Studna (Dobble Mini-hra 2)
Mezi hráče rozdejte všechny karty kromě poslední. Tu umístěte doprostřed stolu obrázkem nahoru. Hráči položí svůj balíček karet na stůl před sebe obrázkem dolů. Na daný signál hráči otočí své karty. Hráč, který první pojmenuje shodný symbol na své kartě a na kartě uprostřed stolu, dá svou kartu doprostřed stolu a otočí ve svém balíčku další kartu. Hra pokračuje plynule dál. Cílem hry je zbavit se všech karet. Hráč, který se jako poslední zbavil karet, prohrál.

Horký brambor (Dobble Mini-hra 3)
Hraje se v několika kolech (min. 5 kol).
V každém kole dostane hráč kartu obrázkem dolů do natažené ruky. Na daný signál hráči druhou rukou otočí své karty. První hráč, který najde a pojmenuje shodný symbol na své kartě a kartě protihráče, dá svou kartu do ruky protihráče, se kterým měl shodný symbol. Tento hráč hledá shodný symbol mezi nově nabitou kartou a kartou protihráčů. Ostatní hráči hledají také. Hráči si takto předávají všechny karty, které mají v ruce. Cílem hry je zbavit se svých karet. Kolo končí pokud jsou všechny rozdané karty v ruce jednoho hráče. Ten tyto karty položí k sobě na stůl a hra pokračuje novým kolem. Hráč, který po skončení všech kol má nejvyšší počet karet, prohrál.

Chyť je všechny (Dobble Mini-hra 4)
Hraje se v několika kolech.
Každému hráči je rozdána jedna karta obrázkem dolů. Doprostřed stolu se umístí jedna karta obrázkem nahoru. Ostatní karty jsou dány stranou pro další kolo. Na daný signál hráči otočí své karty a hledají shodný symbol mezi středovou kartou a jakoukoliv jinou kartou. Hráč, který najde shodný symbol a pojmenuje ho, si vezme kartu protihráče, na které shodu objevil. Kartu položí vedle sebe lícem dolů. Karta uprostřed stolu zůstává. Hra pokračuje se zbylými kartami hráčů, dokud nejsou všechny karty rozebrány. Pro další kolo se z balíčku rozdají nové karty. Cílem hry je být hráčem s největším počtem karet. Hra končí, pokud je balíček rozebrán.

Otrávený dáreček (Dobble Mini-hra 5)
Každému hráči rozdejte jednu kartu obrázkem dolů. Zbylé karty umístěte v balíčku obrázkem nahoru doprostřed stolu. Na daný signál hráči otočí své karty. Hráči hledají shodný symbol na kartě v balíčku a kartách ostatních hráčů. První hráč, který najde shodu, umístí kartu z balíčku na kartu hráče, na které byla nalezena shoda. Hra pokračuje plynule dál s další kartou v balíčku. Cílem hry je, být hráčem s nejmenším počtem karet. Hra končí, pokud jsou rozebrány všechny karty z balíčku.

6 Bonusová hra Dobble - Swish
Hra je inspirována karetní hrou Swish, pokud hru Swish neznáte můžete se na tuto hru podívat zde
Na desku stolu rozložte do čtverce 3 x 3 karet Dobble. Na daný signál všichni hráči najednou hledají na rozložených kartách stejné symboly. Pokud hráč najde a pojmenuje stejný symbol na třech různých kartách, karty si vezme. Pokud se však spletl, karty na stole nechává a ze svých karet vrátí jednu trestnou kartu do rozdávacího balíčku.
Vyhrává hráč, který má největší počet karet.
Karetní hra Dobble - minihra swish